Kasteelruïne Fluweelengrot
overlay
NL - EN - FR - DE

Fluweelengrot verhuurd voor organisatie kerstmarkt

Valkenburg, 8 juni 2016
PERSBERICHT

Fluweelengrot voor vijf jaar verhuurd t.b.v. organisatie Kerstmarkt.

Begin dit jaar heeft de Stichting Kasteel van Valkenburg besloten voortaan geen Kerstmarkt meer
te organiseren vanwege de aanzienlijk toegenomen kosten van beveiliging. De kerstmarkt was voor deze stichting een middel en geen doel op zich om financiën te genereren voor de instandhouding van kasteelruïne en Fluweelengrot.

Gezien het grote belang van de Kerstmarkt voor de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft de stichting gezocht naar partijen die bereid waren om deze in zijn huidige (succesvolle) vorm voort te zetten. Onlangs is overeenstemming bereikt met een van de gegadigden. Voor het bedrijfsleven in Valkenburg en omgeving betekent dit een goed vooruitzicht voor de komende kerstperiode en de Stichting Beheer Kasteel van Valkenburg kan zich thans volledig bezig houden met haar statutaire doelstelling.

Heden hebben de Stichting Beheer Kasteel van Valkenburg en de Stichting Valkenburg Events een huurovereenkomst ondertekend waarbij de Fluweelengrot voor vijf jaar is verhuurd aan laatst genoemde stichting ten behoeve van de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt in de Fluweelengrot.